Nyomtatás

 

Hatályos: 2020.03.01. naptól

 

Kérjük, amennyiben a LAMEPÉ Kft. termékeit meg kívánja vásárolni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

A weboldalon bemutatott termékekkel kapcsolatos információkkal, a vásárlás menetével, megrendeléssel és szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésére!

 

 

1. CÉGINFORMÁCIÓK

 

Üzemeltetői adatok

 

Cégnév: LAMEPÉ Agrokémiai Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7900 Szigetvár, Damjanich János utca 29.

Adószám: 12880074-2-02

Cégjegyzék szám: 02 09 068205

Nyilvántartó cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Szerződés nyelve: magyar

Számlaszám: 10201006-50186873-00000000

Elektronikus elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 00 36 73 510 414 (nem emeltdíjas szám; munkanapokon 8-16 óráig hívható)

 

A honlap tárhely-szolgáltatójának adatai

 

Cégnév: WebOrigo Kft.

Székhely: 7747 Belvárdgyula, Rákóczi utca 10.

Postacím: 7747 Belvárdgyula, Rákóczi utca 10.

Adószám: 14941498-1-02

Cégjegyzékszám: 02 09 074850

Telefon: +36 20 2118121

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

2. FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt.

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vásárló/Vevő: Fogyasztó és Vállalkozás összefoglaló elnevezése.

Regisztrált vásárló: regisztrált fogyasztó

Vendég: nem regisztrált fogyasztó

 

 

 

3. ÁSZF CÉLJA, TARTALMA

A jelen ÁSZF célja, hogy a LAMEPÉ Kft. online áruházban történő vásárlásra vonatkozó rendelkezéseket meghatározza.

A megrendelés Vevő általi elküldésével és annak Eladó részéről történő visszaigazolásával szerződés jön létre a LAMEPé Kft, mint Eladó és a megrendelő, mint Vevő között. A szerződés nyelve a magyar. A létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A szerződés ráutaló magatartás útján kerül megkötésre. Az elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, a Vevő számára is visszakereshető.

Vásárlóink előzetes tájékoztatása mellett a LAMEPÉ Kft jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a módosításokat követő megrendelésekre vonatkozóan válnak hatályossá. A honlapon vásárlóink előzetes figyelmeztetése nélkül jogosultak vagyunk bármikor, bármilyen tartalmú változtatást vagy javítást eszközölni, továbbá fenntartjuk a jogot, hogy a honlapot – amennyiben lehetséges, navigációs link közbeiktatásával – más domainnév alá helyezzük át. Az ÁSZF módosításról a LAMEPÉ Kft weboldalon keresztül értesíti a Vásárlót.

Az Eladó köteles a Vevő által megrendelt és az Eladó által visszaigazolt termékeket a megrendelőlapon megjelölt magyarországi szállítási címre eljuttatni a megadott szállítási határidőn belül. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az Eladó a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 10 napon belül.

 

Vevő köteles az általa megjelölt címre kiszállított termékeket átvenni. Amennyiben a rendelés ellenértéke előre átutalás esetén 10 napon belül nem érkezik meg az Eladó által megadott számlaszámra, az Eladó jogosult a megrendelés törlésére.

 

 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, FOGYASZTÓI ÁRAK

 

A LAMEPÉ Kft, mint Eladó, megvásárolható termékeit és azok lényeges tulajdonságait a www.lamepe.hu weboldalon teszi közzé.

A termékeket bemutató képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

 

Fogyasztói árak:

 

A termékek ára forintban értendő.

 

Mindenkor fenntartjuk a jogot arra, hogy a honlapon szereplő megvásárolható termékek árát saját döntésünk alapján megváltoztassuk, módosítsuk, ez azonban nem érinti a már leadott megrendelésben szereplő termékek árát.

Amennyiben a LAMEPÉ Kft a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves, akkor a LAMEPÉ Kft nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

5. RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 és 15 óra között történik. Amennyiben a megrendelés munkaidőn túl érkezik, úgy a rendelést az azt követő munkanapon dolgozzuk fel.

Rendelés leadására a nap 24 órájában lehetőség van.

Általános teljesítési határidő a megrendeléstől, illetve előre átutalás esetén a számla ellenértékének beérkezésétől számított 3-8 munkanap. Minden esetben a lehető leggyorsabb teljesítésre törekszünk.

Mivel kisüzemünkben előállított termékek mennyisége a rendelkezésünkre álló alapanyag mennyiségétől függ, előfordulhat, hogy egy-egy termék időlegesen elfogy. Ilyen esetekben fenntartjuk magunknak a jogot a megrendelések részben vagy teljes egészben történő visszautasítására. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

 

 

6. RENDELÉS MENETE

REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS

A www.lamepe.hu oldalon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban visszatérő vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, illetve lehetővé teszi a rendelés státuszainak nyomon követését.

A vásárlás/regisztráció során a következő (személyes) adatok megadására van szükség:

 

Vevő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató  rendelkezik.

A LAMEPÉ Kft-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Aktív rendelést érintő adatok módosítására központi e-mail címünkön /Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ is van lehetőség.

MEGRENDELÉS

  1. Kiválasztja melyik csomagot szeretné megrendelni. Választását e-mailben elküldi részünkre a rendelesEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, pontos szállítási címmel, e-mail és telefonos elérhetőséggel.

  2. A LAMEPÉ Kft visszaigazolja az ön részére, hogy a rendelését rögzítettük. A visszaigazolás után a csomag árát mely a posta költségét is tartalmazza a megadott bankszámlára kérjük utalni.

  3. Az összeg beérkezése után csomagját összeállítjuk és pár napon belül házhoz szállítjuk.

  4. A számlát a csomaggal együtt és e-mailben is elküldjük.

A megrendelés véglegesítése előtt nyilatkoznia kell az Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról, mely a vásárlás feltétele. Amennyiben nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit és a megrendelésből eredő költségeket, a szerződés nem jön létre.

Megrendelésének összegzése után a LAMEPÉ Kft minden esetben a Vásárló által megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küld.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés számát, amely a későbbi ügyintézést segítheti.

Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésétől számított 3 (három) munkanapon belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. 

A LAMEPÉ Kft a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A szerződés, a visszaigazolás Vásárló részére történő megérkezésével jön létre. A Vásárló részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vásárló számára hozzáférhetővé válik. 

A szerződés létrejöttével a LAMEPÉ Kft köteles a termékek kiszállítására valamint a Vásárló köteles a termékek vételárának a megfizetésére.

 

Fontos!

Amennyiben a visszaigazoló e-mailben bármilyen hibát (több termék rendelése, hibás szállítási cím, rossz termék megrendelés stb.) vesz észre, kérjük, hogy haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot annak érdekében, hogy ne kerülhessen sor nem kívánt rendelés teljesítésére!

 

 

7. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK

 

A megjelenített termékek online megrendeléssel házhoz szállítással vagy személyes átvétellel rendelhetők meg.

 

Fizetési módok

 

Banki átutalás előre utalással

 

Banki átutalás esetén kérjük az alábbi számlaszámra utaljon:

Kedvezményezett neve: LAMEPÉ Kft

Bank: K & H Bank Zrt

Számlaszám: 10201006-50186873-00000000

Kérjük a “Megjegyzés” rovatban tüntesse fel megrendelése számát!

 

Készpénzes fizetés

 

A megrendelt termékek értékét készpénzben is fizetheti az alábbi címen:

LAMEPÉ Kft telephelye: 7900 Szigetvár, Széchenyi utca 98-104. / Malom/

 

Házhoz szállítási információk

Megrendeléseit futárszolgálat kézbesíti.

A csomagok kézbesítése munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban történik. Kérjük, hogy rendeléskor munkaidőben, azaz 8-17 óra között elérhető kiszállítási címet és telefonszámot adjon meg!

Kérjük vegye figyelembe, hogy szállítási címként nem adható meg postafiók!

Amennyiben szállítási címként munkahelyi címet jelöl meg, kérjük mindenképpen tüntesse fel a cég és a kiegészítő címadatokat a szállítási cím rovatban! Ha a megadott szállítási címen nem a Megrendelő neve szerepel, kérjük írja be a megjegyzés rovatba az ajtón (névtáblán vagy kapucsengőn) látható nevet is!

 

 

 

 

Személyes átvétel

 

Megrendelése – az e-mailben küldött átvételi értesítést követően - személyesen is átvehető az alábbi helyen:

LAMEPÉ Kft telephelye: 7900 Szigetvár, Széchenyi utca 98-104./Malom/

Időpont egyeztetés az alábbi telefonszámon: 00 36 30 728-3805

 

Amennyiben megrendelését külföldre szeretné szállíttatni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 

A számlát – valamennyi fizetési mód esetében – a csomag tartalmazza.

 

Kérjük a csomagot átvételkor, még a kézbesítési átvétel igazolása előtt szíveskedjen megvizsgálni! Amennyiben a csomagoláson ill. a termékeken sérülést észlel (szakadás, ázás, stb.) kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Reklamációját csak így tudjuk érdemben kezelni!

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Kérjük, hogy a hibás termék/sérülés tényét az átvételt követő 3 napon belül írásban jelezze felénk!

 

 

8. TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓT/VÁSÁRLÓT MEGILLETŐ JOGÉRVÉNYESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL

 

Szavatosság, jótállás

 

Az Ön által megrendelt termékekre kellékszavatosságot vállalunk.

A szavatossági jog alapján cégünk felelősséget vállal azért, hogy teljesítéskor – mind mennyiségileg, mind minőségileg – hibátlan terméket ad át Önnek, mint Fogyasztónak/Vásárlónak. Ha a kiszállított áru mennyisége nem egyezik a rendelésben foglaltakkal, vagy a megrendelt áru hibás vagy a szállítás során megsérült, kérjük, hogy ezt haladéktalanul (lehetőleg 3 napon belül) jelezze, vegye fel velünk a kapcsolatot! Amennyiben a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük. Ha a csere lehetőségét nem kívánja igénybe venni, az áru vételárát visszatérítjük Önnek.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a csomagoláson ill. a termékeken észlelt sérülés (nagyobb szakadás, ázás, stb.) esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Reklamációját így tudjuk érdemben kezelni.

A termékek felhasználhatóságának lejárati határideje bontatlan csomagolásra vonatkozik.

A termékeket tárolja eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz, fénytől védett helyen!

 

 

9. FELELŐSSÉG

A LAMEPÉ Kft nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely a www.lamepe.hu honlaphoz való csatlakozás miatt következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős a LAMEPÉ Kft honlapjához való kapcsolódásáért és weboldalán történő vásárlásért.

A LAMEPÉ Kft nem felelős semmilyen kárért, amelyet a Vásárló egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a termék használatakor vagy azt követően.

A termékek a szavatossági idő lejártáig fogyaszthatóak, használhatóak.

 

10. PANASZKEZELÉS MÓDJA, FOGYASZTÓVÉDELEM

A LAMEPÉ Kft. betartja a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, különös tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat Fogyasztó a LAMEPÉ Kft alábbi elérhetőségein írásban vagy telefonon keresztül jelezheti:

 

Postacím:        LAMEPÉ Kft 7900 Szigetvár, Damjanich János utca 29.
E-mail:            Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 00 36 73 510 414

A LAMEPÉ Kft az írásbeli panaszokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles 30 napon belül írásban érdemben megválaszolni. Elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi.

A panasz elutasítása esetén a LAMEPÉ Kft. köteles írásban tájékoztatni a Fogyasztót arról, hogy panaszával melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Ha a fogyasztó panaszát vagy kifogását szóban teszi meg, akkor a szóbeli panaszt a LAMEPÉ Kft. köteles azonnal megvizsgálni és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Fogyasztó rendelkezésére:


- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

-Bírósági eljárás

 

Panasztevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

-Békéltető eljárás

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

A Békéltető Testületekről valamint az eljárásról bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap:
www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.