PROJEKTINFORMÁCIÓK:
GINOP-5.3.2-16-2016-00494 RUGALMAS FOGLALKOZTATÁS ELTERJESZTÉSE A LAMEPÉ KFT-NÉL
Kedvezményezett:LAMEPÉ Agrokémiai Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
7900 Szigetvár, Széchenyi u. 98-104.
Projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a Lamepé Kft-nél
A szerződött támogatás összege: 8 818 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
A Lamepé Kft. esetében a munkaidőkeret és a törzsidős munkaidő volt az a rugalmas foglalkoztatási forma, amelyet a munkakörökre tudtunk alkalmazni. Középtávon, a cég tervezett minőségi szolgáltatásnövelésének a megvalósulása esetén lehetőség nyílik a részmunkaidő bevezetésére is, amelynek alapja az, hogy a fejlődés egy fokán már szükségessé válik a vevői igények kielégítésének a leképezése, akár nem teljes foglalkoztatás mellett. Ez
kiváló lehetőséget teremthet kisgyermekesek foglalkoztatására is.A munkakörök átszervezéséhez szükség volt a következő fejlesztési irányok betartására:
  • Szervezeti kultúra fejlesztése.
  • A rugalmas formák működési környezetének kialakítása a meglévő foglalkoztatási dokumentumokban.
  • Az érintettek egyéni és csoportos kompetenciafejlesztése az érdemi tovább lépéshez.
  • Elsősorban a munkavállalók tárgyalástechnikai, kommunikációs és konfliktuskezelésiK
  • Készségeik javítása, valamint vezetői készségfejlesztés jöttek szóba.
Az átalakítás 6 munkakörben 6 főt érintett.
A projekt megvalósítási időszaka: 2017. 04. 01-2018.03.31.
Projektazonosító: GINOP-5.3.2-16-2016-00494