Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2024.02.12. naptól

Kérjük, amennyiben a LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. termékeit meg kívánja vásárolni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

A weboldalon bemutatott termékekkel kapcsolatos információkkal, a vásárlás menetével, megrendeléssel és szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésére!

1. CÉGINFORMÁCIÓK

Üzemeltetői adatok

Cégnév: LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft.

Székhely: 7900 Szigetvár, Széchenyi utca 98-104.

Adószám: 12880074-2-02

Cégjegyzék szám: 02 09 068205

Nyilvántartó cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Szerződés nyelve: magyar

Számlaszám: 10201006-50186873-00000000

Elektronikus elérhetőség: info@lamepe.hu

Telefon: 73 / 510-414 (nem emeltdíjas szám; munkanapokon 9-16 óráig hívható)

2. FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt.

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vásárló/Vevő: Fogyasztó és Vállalkozás összefoglaló elnevezése.

Regisztrált vásárló: regisztrált fogyasztó

Vendég: nem regisztrált fogyasztó

3. ÁSZF CÉLJA, TARTALMA

A jelen ÁSZF célja, hogy a LAMEPÉ Kft. online áruházban történő vásárlásra vonatkozó rendelkezéseket meghatározza.

A megrendelés Vevő általi elküldésével és annak Eladó részéről történő visszaigazolásával szerződés jön létre a LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft., mint Eladó és a megrendelő, mint Vevő között. A szerződés nyelve a magyar. A létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A szerződés ráutaló magatartás útján kerül megkötésre. Az elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, a Vevő számára is visszakereshető.

Vásárlóink előzetes tájékoztatása mellett a LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a módosításokat követő megrendelésekre vonatkozóan válnak hatályossá. A honlapon vásárlóink előzetes figyelmeztetése nélkül jogosultak vagyunk bármikor, bármilyen tartalmú változtatást vagy javítást eszközölni, továbbá fenntartjuk a jogot, hogy a honlapot – amennyiben lehetséges, navigációs link közbeiktatásával – más domainnév alá helyezzük át. Az ÁSZF módosításról a LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. weboldalon keresztül értesíti a Vásárlót.

Az Eladó köteles a Vevő által megrendelt és az Eladó által visszaigazolt termékeket a megrendelőlapon megjelölt magyarországi szállítási címre eljuttatni a megadott szállítási határidőn belül. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az Eladó a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 10 napon belül.

Vevő köteles az általa megjelölt címre kiszállított termékeket átvenni. Amennyiben a rendelés ellenértéke előre átutalás esetén 10 napon belül nem érkezik meg az Eladó által megadott számlaszámra, az Eladó jogosult a megrendelés törlésére.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, FOGYASZTÓI ÁRAK

A LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft., mint Eladó megvásárolható termékeit (malomipari termékek) és azok lényeges tulajdonságait a www.lamepe.hu vagy www.szigetvarimalom.hu weboldalon teszi közzé.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Fontos tudnivalók a Vevő részére:

- Az Európai Parlament és Tanács 1169/2011/EU rendeletének alapján a weboldalon forgalmazott valamennyi termék tartalmazza a következő allergéneket:
  Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek.

- A termékek tárolása száraz, hűvös helyen javasolt.
- A termékek felhasználása a megfelelő konyhatechnológai műveletek elvégzése után javasolt.

Fogyasztói árak:

A termékek ára forintban értendő.

A termékek ára – ha nincs másként jelezve – 1 egységre vonatkozik még akkor is, ha az illusztrációul szolgáló képen a termékből több darab látható.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árként értendők, tehát az ÁFA-t tartalmazzák.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

Mindenkor fenntartjuk a jogot arra, hogy a honlapon szereplő megvásárolható termékek árát saját döntésünk alapján megváltoztassuk, módosítsuk, ez azonban nem érinti a már leadott megrendelésben szereplő termékek árát.

Amennyiben a LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves, akkor a LAMEPÉ  Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • pl. 0 Ft-os ár,

  • pl. a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 2000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5. RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 és 15 óra között történik. Amennyiben a megrendelés munkaidőn túl érkezik, úgy a rendelést az azt követő munkanapon dolgozzuk fel.

A www.lamepe.hu vagy www.szigetvarimalom.hu weboldalon történő megrendelések minimálisan bruttó 3000 HUF összegben kell történjenek, ami a szállítási és egyéb kezelési díjakat nem tartalmazza.Általános csomagfeladási határidő a megrendeléstől, illetve előre átutalás esetén a számla ellenértékének beérkezésétől számított 3-5 munkanap, ugyanakkor a szállítás ideje a szállítást végző partnerünktől függően több időt is igénybe vehet. Minden esetben a lehető leggyorsabb teljesítésre törekszünk.

Az üzemben felmerülhet alapanyaghiány, üzemzavar, kártevőírtáshoz kapcsolódó leállás, stb., amely események megakadályozhatják a rendelések zökkenőmentes teljesítését. Ilyen esetekben fenntartjuk magunknak a jogot a megrendelések részben vagy teljes egészben történő visszautasítására. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

6. RENDELÉS MENETE

REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS

A https://lamepe.hu vagy https://szigetvarimalom.hu weboldalon történő vásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban visszatérő vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, illetve lehetővé teszi a rendelés státuszainak nyomon követését.

A regisztráció során a következő (személyes) adatok megadására van szükség:

  • Vezetéknév

  • Keresztnév

  • E-mail cím: A rendszer erre a címre küldi az értesítéseket, szükséges az esetleges további egyeztetésekhez is.

  • Telefonszám: ezen a számon szükség esetén egyeztethetjük a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat, valamint a kiszállításért felelős partner ezen a számon egyeztethet a csomag átvételéről.

  • Számlázási adatok, Szállítási cím: amennyiben ezek különböznek, mindkettőt meg kell adni a regisztráció során. A szállítási címet minden esetben pontosan szükséges megadni (pl. lépcsőház, épület, emelet, ajtó, kapucsengő).

  • Jelszó: tetszőlegesen megválasztható jelszó, a rendszerbe való belépéshez szükséges.

Ezek az adatok minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a Vásárló a rendszerbe be tudjon lépni, illetve a kiválasztott termékeket szállítani tudjuk.

Vevő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

A LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. a megrendelést sikeres regisztráció esetén/vendégként csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

A LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft.-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft.-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló jelszava illetéktelenek​ számára bármely - nem a Vállalkozásnak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után van lehetőség.

Aktív rendelést érintő adatok módosítására központi e-mail címünkön van lehetőség.

MEGRENDELÉS

A megvásárolni kívánt termékeket helyezze a kosárba, ez a termékoldalon, a kiszerelés kiválasztását követően, a „Kosárba” ikonra történő kattintással lehetséges. Alapértelmezésben a kiválasztott termékből 1 azaz egy egység kerül a kosárba. Ha ennél többet szeretne egy-egy termékből vásárolni, akkor a termékoldalon vagy a kosáron belül a terméknél írja át a számot a kívánt mennyiségre.

Ha közben meggondolta magát, vagy csak véletlenül tett be egy terméket a kosárba, ugyanitt lehetősége van a kosárból való kivételre is, a termék mellett található „x” jelre történő kattintással.

Amennyiben a vásárlás mellett dönt, kattintson a kosár összegezése alatt található ”Megrendelés” gombra.

Ekkor a Számlázási és szállítási adatok véglegesítéséhez jut, melyeket a rendszer regisztrált Vásárló esetén az ott kitöltött adatok alapján automatikusan kitölt – itt a Vevőnek lehetősége van az adatok megváltoztatására is. Amennyiben a szállítási cím különbözik a regisztrációkor megadott címtől, új címet adhat meg. A sikeres kézbesítéshez szükséges, hogy a megadott postázási címen pontosan beazonosítható legyen milyen néven kit kell keresnie a futárnak a csomaggal.

A következő lépés a Fizetés módjának kiválasztása, majd a „Megrendelés” gombra kattintva a vásárlás véglegesítése.

A megrendelés véglegesítése előtt nyilatkoznia kell az Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról, mely a vásárlás feltétele. Amennyiben nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit és a megrendelésből eredő költségeket, a szerződés nem jön létre.

Megrendelésének összegzése után a LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. minden esetben a Vásárló által megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küld.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés számát, amely a későbbi ügyintézést segítheti.

Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésétől számított 3 (három) munkanapon belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. 

LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft.a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A szerződés, a visszaigazolás Vásárló részére történő megérkezésével jön létre. A Vásárló részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vásárló számára hozzáférhetővé válik. 

A szerződés létrejöttével a LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. köteles a termékek kiszállítására valamint a Vásárló köteles a termékek vételárának a megfizetésére.

Fontos!

Amennyiben a visszaigazoló e-mailben bármilyen hibát (több termék rendelése, hibás szállítási cím, rossz termék megrendelés stb.) vesz észre, kérjük, hogy haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot annak érdekében, hogy ne kerülhessen sor nem kívánt rendelés teljesítésére!

7. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK

A megjelenített termékek online megrendeléssel házhoz szállítással vagy személyes átvétellel rendelhetők meg.

Fizetési módok

Banki átutalás előre utalással

Banki átutalás esetén kérjük az alábbi számlaszámra utaljon:

Kedvezményezett neve: LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft.

Bank: K&H

Számlaszám: 10201006-50186873-00000000

Kérjük a “Megjegyzés” rovatba tüntesse fel megrendelése számát!

Szállítási információk

A LAMEPÉ Kft. elsősorban a Magyar Posta Zrt. csomagszállítási rendszerét veszi igénybe. A szállítási és egyéb költségeket a Magyar Posta Zrt. és a LAMEPÉ Kft. között kötött szerződés határozza meg. A szállítás díját a vevő által, a megrendelés folyamatában választott szolgáltatás(ok) határozzák meg.

Lehetőségünk van továbbá DPD csomagponton csomagot feladni, ekkor kizárólag előreutáls után áll módunkban csomagot küldeni. DPD-vel történő kiszállítás esetén nem áll módunkban se csomagautómatába, se postapontra csomagot feladni.

A DPD által használt házhozszállítási árak:
00,1-3,00 kg       1590 Ft
3,01-5,00 kg       2290 Ft
5,01-10,00 kg     2690 Ft
10,01-20,00 kg   3490 Ft

A megrendelések kézbesítését a vevő által, a megrendelés során választott futárszolgálat végzi, szintén a vevő által megadott helyszínre és a vevő által megadott fizetési móddal.

Amennyiben szállítási címként munkahelyi címet jelöl meg, kérjük mindenképpen tüntesse fel a cég és a kiegészítő címadatokat a szállítási cím rovatban! Ha a megadott szállítási címen nem a Megrendelő neve szerepel, kérjük írja be a megjegyzés rovatba az ajtón (névtáblán vagy kapucsengőn) látható nevet is!

A megrendelés során felmerülő szállítási és egyéb kezelési költségeket, mint például az utánvét díja, a Vevő köteles fizetni. A LAMEPÉ Kft. a megrendelés folyamatában a futárszolgálat(ok) által közölt szállítási és kezelési díjakat tüntetni fel, azokat haszonszerzés céljából semmilyen egyéb költséggel nem terheli!

Semmilyen csomagolási, raktározási, vagy anyagmozgatási költséget nem számítunk fel.

Személyes átvétel

Csomagok személyes átvételére a telephey területén található csomagponton (7900 Szigetvár, Széchenyi u. 98-104.) van lehetőség munkanapokon 8:00 és 15:00 között. Személyes átvétel esetén szállítási költség nincs.

Amennyiben megrendelését külföldre szeretné szállíttatni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A számlát – valamennyi fizetési mód esetében – a csomag tartalmazza.

Kérjük a csomagot átvételkor, még a kézbesítési átvétel igazolása előtt szíveskedjen megvizsgálni! Amennyiben a csomagoláson ill. a termékeken sérülést észlel (szakadás, ázás, stb.) kérje jegyzőkönyv felvételét a futártól és ne vegye át a csomagot! Reklamációját csak így tudjuk érdemben kezelni!


8. TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓT/VÁSÁRLÓT MEGILLETŐ JOGÉRVÉNYESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL

Szavatosság, jótállás

Az Ön által megrendelt termékekre kellékszavatosságot vállalunk.

A szavatossági jog alapján cégünk felelősséget vállal azért, hogy teljesítéskor – mind mennyiségileg, mind minőségileg – hibátlan terméket ad át Önnek, mint Fogyasztónak/Vásárlónak. Ha a kiszállított áru mennyisége nem egyezik a rendelésben foglaltakkal, vagy a megrendelt áru hibás vagy a szállítás során megsérült, kérjük, hogy ezt haladéktalanul (lehetőleg 3 napon belül) jelezze, vegye fel velünk a kapcsolatot! Amennyiben a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük. Ha a csere lehetőségét nem kívánja igénybe venni, az áru vételárát visszatérítjük Önnek.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a csomagoláson ill. a termékeken észlelt sérülés (nagyobb szakadás, ázás, stb.) esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Reklamációját így tudjuk érdemben kezelni.

A cég által előállított malompiari termékek eltarthatósága minden esetben a csomagoláson jelölve van és csomagoláson feltüntetett tárolási javaslat betartása esetén érvényes. A malomipari termékeket tárolja zárt csomagolásban és száraz, hűvös helyen!

A termékek felhasználását az eltarthatósági idő lejárata után a gyártó nem javasolja, az eltarthatósági idő lejárata után esetlegesen előforduló termékhibákért a gyártó felelősséget nem vállal!

Elállási jog gyakorlása

Tájékoztatjuk, hogy a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától.

Az elállási határidő attól a naptári naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. 7900 Szigetvár, Széchenyi utca 98-104. vagy e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Ebből a célból használhatja az alábbi Elállási nyilatkozat mintát.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Elállási nyilatkozat minta

(Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett: LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezezelő Kft., 7900 Szigetvár, Széchenyi utca 98-104., email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………….

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: …………………………………………………………………………..

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………………………………………..Az elállás jog hatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön Elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb Elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Malomipari termékeket egészségvédelmi és higiéniai okokból kizárólag bontatlan csomagolásban áll módunkban visszavenni. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 § e) pontja értelmében).

9. FELELŐSSÉG

LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely a lamepe.hu vagy szigetvarimalom.hu online áruház-hoz való csatlakozás miatt következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős a lamepe.hu vagy szigetvarimalom.hu online áruház-hoz való kapcsolódásáért és a https://lamepe.hu vagy https://szigetvarimalom.hu weboldalán történő vásárlásért.

LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. nem felelős semmilyen kárért, amelyet a Vásárló egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a termék használatakor vagy azt követően.

A termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával, a szavatossági idő lejártáig használhatóak.

10. PANASZKEZELÉS MÓDJA, FOGYASZTÓVÉDELEM

LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. betartja a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, különös tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat Fogyasztó a LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. alábbi elérhetőségein írásban vagy telefonon keresztül jelezheti:


Postacím:        LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft.
                        7900 Szigetvár, Széchenyi utca 98-104.

E-mail:            Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel:                   73 / 510-414 

LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. az írásbeli panaszokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles 30 napon belül írásban érdemben megválaszolni. Elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi.

A panasz elutasítása esetén LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. köteles írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról, hogy panaszával melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Ha a fogyasztó panaszát vagy kifogását szóban teszi meg, akkor a szóbeli panaszt LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. köteles azonnal megvizsgálni és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Fogyasztó rendelkezésére:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

-Bírósági eljárás

Panasztevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

-Békéltető eljárás

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

A Békéltető Testületekről valamint az eljárásról bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap:
www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.